top of page

Elektrikli Araçlar İçin Ulusal Yeterlilik ve Meslek Standartları Geliştirme Projesi

Otomotiv Mühendisliği Derneği (OTOMDER), Ankara Kalkınma Ajansı / Ankara Development Agency'nın 2024 Yılı Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında sunduğu "Mesleki Yetkinlik Geliştirme Merkezi - Elektrikli Araçlar İçin Ulusal Yeterlilik ve Meslek Standartları Geliştirme Projesi" ile desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu önemli proje, otomotiv sektöründe elektrikli araçlar alanında nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve ulusal standartların oluşturulması amacını taşımaktadır.Projenin temel hedefi, elektrikli araçlar alanında ulusal yeterlilik ve meslek standartlarının belirlenmesi, bu sayede sektörde nitelikli iş gücünün artması ve eğitim süreçlerinin iyileştirilmesidir. Proje sonunda elde edilecek sonuçlar, Türkiye'nin otomotiv sektöründe rekabet gücünü artıracak ve elektrikli araçlar alanında global düzeyde daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayacaktır.

Proje, elektrikli araç teknolojileri ve bu alanda çalışan profesyoneller için ulusal yeterlilik ve meslek standartlarını oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, sektörde faaliyet gösteren firmalar, eğitim kurumları ve ilgili diğer paydaşlarla iş birliği yapılacak, eğitim programları geliştirilecek ve bu programlar doğrultusunda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi sağlanacaktır.

Projenin sözleşmesi, OTOMDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih DOĞAN ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Emine Doğrukök tarafından imzalanmıştır. İmza töreninde, her iki taraf da projenin önemini vurgulamış ve Türkiye’nin elektrikli araçlar alanında rekabet gücünü artırmak için iş birliğinin önemine dikkat çekmiştir.

OTOMDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih DOĞAN, proje hakkında şunları söyledi: "Bu proje, Türkiye'nin otomotiv sektöründe global ölçekte rekabet edebilirliğini artırmak ve elektrikli araçlar alanında nitelikli iş gücünü geliştirmek için atılmış önemli bir adımdır. Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle, sektörümüzü daha ileriye taşımayı ve uluslararası arenada güçlü bir konuma getirmeyi hedefliyoruz."

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Emine Doğrukök ise, projeye verdikleri destekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları ekledi: "Otomotiv sektörü, Türkiye ekonomisi için stratejik bir öneme sahiptir. Bu projenin, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmede önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Ajans olarak, bu tür yenilikçi projeleri desteklemeye devam edeceğiz."

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilecek sonuçlar, OTOMDER’in web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında düzenli olarak paylaşılacaktır. Tüm paydaşlarımızı ve destekçilerimizi bu sürece dahil olmaya ve iş birliği yapmaya davet ediyoruz.

Ankara Kalkınma Ajansı / Ankara Development Agency'nın desteğiyle, nitelikli iş gücünü artırarak sektörümüzün uluslararası rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyoruz. Tüm paydaşlarımıza ve destekçilerimize teşekkür ederiz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page