top of page

OTOMDER 2. Olağan Genel Kurul İlanı

Otomotiv Mühendisliği Derneği OTOMDER 18 Mart 2021 günü saat 18.00'da 2. Olağan Genel Kurulu dernek genel merkezinde gerçekleşecektir.OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ - OTOMDER

GENEL KURUL GÜNDEMİ

Otomotiv Mühendisliği Derneği Genel Merkez 2. Olağan Genel Kurulunun 18 Mart 2021 günü saat 18.00'da genel kurul düzenleyecektir. Olağan genel kurul dernek genel merkezinde gerçekleşecektir.

Yeterli sayı sağlanmaması durumunda;

2. Olağan Genel Kurul 25.03.2021 günü saat 18:00‘da aynı adreste yeter sayı aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM:

1.Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2.Divan Heyeti Seçimi

3.Yoklama ve yeter sayısının tespiti

4.Toplantı gündeminin varsa değişiklik önerileriyle görüşülmesi ve onaylanması

5.Geçmiş dönem Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması, görüşülmesi

6.Geçmiş dönem Yönetim Kurulu Gelir/Gider Çizelgesinin okunması, görüşülmesi

7.Yönetim Kurulunun İbra edilmesi

8.Gelecek dönem Yönetim Kurulu adaylarının tespiti ve söz hakkı verilmesi

9.Gelecek dönem Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerin seçimi

10.Gelecek dönem Denetim Kurulu Önerisinin görüşülmesi

11.Gelecek dönem Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin seçimi

12.Gelecek dönem Çalışma planı ve tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması

13.Varsa Tüzük değişikliğinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması

14.Dilek ve temennilerin alınması

15.KapanışTüm üyelerimizin katılımlarını bekliyoruz.
コメント


bottom of page